gyumis

Magyarországi Metodista Egyház
Missziós Tanács


soesvilagossagA tanítványok és a későbbi gyülekezet (Egyház) küldetésének, Istentől rendelt céljának szép leírását találjuk a hegyi beszédben:

„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek.” (Mt 5,13)

„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei Atyátokat.” (Mt 5,14-16)

A só és a világosság nem önmagukért vannak. Erős hatással vannak környezetükre. Amikor a világ romlottságát és sötétségét fájlaljuk, ne felejtsük el, hogy nem a gyülekezet sója és világossága, hanem a föld sója és világossága vagyunk! A sótartóban időzve megízetlenülünk, a véka alatt egyre halványabban pislákol a fényünk. A belterjessé váló gyülekezetekben hajlamosak túl sokat egymással foglalkozni, marakodni a testvérek, mint ahogyan nyelvünket is mardossa a túlsózott étel. Egymással bajlakodnak, egyre több a belső harc, mert nem vívják a misszió harcát, és egyre keveslik a fényt, mert egymást vakítják a nagy ismereteikkel, mint több száz wattos fényszórókkal. Pedig a sötét éjszakába kimenve egy gyertyafény is igen hatásos fényforrás lehetne a bizonytalankodóknak, támpontot keresőknek. A keresztények bármekkora gyülekezete is haszontalan, ha nem hat a társadalomra, nem kínál evangéliumi megoldásokat a társadalmi problémákra, és nem cselekszi a szeretet önzetlen cselekedeteit.

Legyünk hatással a világra! Ha ezt fölvállaljuk, akkor Jézus szavai alapján mindenképpen eredményesek leszünk, romlást gátló, világosságot hozó szolgálatunk a fogadtatástól függetlenül is előbb-utóbb hatni fog!

HÁTTÉR
MISSZIÓS ÉS SZOLGÁLATI TERÜLETEK, AMELYEKEN METODISTA GYÜLEKEZETEK MA IS JELEN VANNAK:

 • Gyermek-, tini-, ifjúsági misszió
 • Iskolamisszió
 • Fiatal felnőttek és házasok közötti misszió
 • Evangélizációk, bevetések (városi és falusi)
 • Házikörök és különböző kiscsoportok
 • Képzések
 • Idősek közötti szolgálatok
 • Romamisszió
 • Alkoholbetegek közötti misszió és szolgálat
 • Börtönmisszió
 • Hajléktalanok közötti misszió és szolgálat